Home

Huishoudelijk Reglement "Patricia Hoeve"

Voor een ieder die gebruik maakt van faciliteiten van de Patricia Hoeve geldt dit huishoudelijk reglement. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen lesklanten, pensionklanten of bezoekers.

Daar waar paard genoemd staat, geldt dit ook voor een pony tenzij specifiek benoemd.
Daar waar rijden genoemd staat, geldt dit ook voor aangespannen.

Veiligheid en aansprakelijkheid

 • Een ieder verblijft op eigen risico op de Patricia Hoeve.
 • Een ieder rijdt op eigen risico op een toegewezen paard van de Patricia Hoeve of op een eigen/particulier paard. De instructie wijst de manegepaarden toe.
 • Een ieder dient rekening te houden met elkaar, en met het gedrag van paarden.
 • Honden van klanten en bezoekers mogen alleen na overleg met de Patricia Hoeve aangelijnd het terrein op.
 • Deelname aan de lessen (dressuur, springen, buitenritten, mennen) is ook op eigen risico. De lessen worden begeleid door gecertificeerde instructeurs.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters, menners en opzittenden van een aanspanning een goed passende veiligheidshelm bestemd voor de paardensport en voorzien van CE-markering te dragen. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan. Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
 • Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen. In de omgang met paarden wordt het dragen van open schoenen/slippers ten zeerste afgeraden en is op eigen risico.
 • De Patricia Hoeve stelt zich niet zondermeer aansprakelijk voor schade aan persoonlijke bezittingen van pensionklanten, lesklanten en bezoekers. Ook niet in geval van brand of diefstal. Tenzij er sprake is van aantoonbaar wanbeleid.
 • De Patricia Hoeve stelt zich niet zondermeer aansprakelijk voor schade aan een particulier paard die in pension of africhting staat, of van een extern paard die op het terrein is voor les of training. Ook schade die de paarden elkaar onderling of aan elkaars tuigage toebrengen, is voor risico van de particuliere eigenaar. Tenzij er sprake is van aantoonbaar wanbeleid.
 • De Patricia Hoeve bepaalt bij aanvang van het weideseizoen voor alle paarden de groepenindeling. Voor het welzijn van de paarden, en om eventuele risico op schade zo veel als mogelijk te voorkomen, dient iedereen zich aan de groepsindeling te houden. Het is niet de bedoeling om, zonder overleg vooraf met de stalleiding, een paard uit de weide te halen.
 • Indien het noodzakelijk geacht wordt voor het welzijn van het paard, mag de Patricia Hoeve een dierenarts raadplegen of in consult roepen. Ook als de eigenaar van het paard niet bereikbaar is. De eventuele dierenartskosten die hieruit voortvloeien zijn altijd voor de eigenaar.
 • De Patricia Hoeve behoudt zich het recht voor om paarden van box te wisselen, wanneer dit voor het welzijn van een paard of voor het stalmanagement noodzakelijk is.
 • Bij calamiteiten dient altijd z.s.m. de stalleiding geïnformeerd te worden. Noodnummers hangen op het prikbord.

Overige gedragsregels op en bij de stal

 • Roken in en in de nabijheid van de stallen, is ten strengste verboden. Peuken dienen in de afvalbak gedaan te worden.
 • Niemand mag zonder toestemming in de boxen van derden komen. Bij uitzondering in geval van noodsituatie en je bekwaam bent deze te verhelpen.
 • In de stallencomplexen wordt niet gerend of geschreeuwd.
 • Een paarden die in een groep in de weide staan, mag alleen voortijdig uit de weide gehaald worden na overleg met de stalleiding.
 • Het dragen van open schoenen in het bijzijn van paarden is op eigen risico, maar wordt ten zeerste afgeraden.
 • Een paard moet altijd met tenminste een passend halster om en aan een halstertouw verplaatst worden (wei – stal  – paddock – opzadelplek).
 • Het actief gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden wordt ten zeerste afgeraden, en is daarmee op eigen risico.
 • Bitten kunnen na het rijden in het keukentje van de zadelkamer schoongemaakt worden; niet in het fonteintje bij het toiletblok.
 • Peesbeschermers kunnen, als dat nodig is, op de spuitplaats schoongemaakt worden; niet in het fonteintje in het toiletblok of in het keukentje in de zadelkamer.
 • Haren van paarden niet op de mesthoop doen of in een stal, maar in de prullenbak.
 • Zadel, hoofdstel en borstels na gebruik weer netjes terughangen/wegleggen.
 • Als je klaar bent met je paard graag je op-/afzadelplek netjes achter laten.
 • Laat geen mest achter op de op-/afzadelplek, de spuitplaats of in de rijbaan.
 • Longeren gebeurt in de longeercirkel. Alleen in overleg met de stalleiding kan dit bij uitzondering in de binnenmanege. Nooit in de buitenbaan.

Financiële verplichtingen

 • Pensiongelden worden vooruit betaald; bij aanvang van de maand.
 • De schriftelijke voorwaarden voor pensionstalling, voor training/africhting of voor een gebruikersovereenkomst zijn op te vragen bij Kees.
 • Lesgelden worden bij aanvang van het kwartaal vooruit betaald (jan – apr – okt), in de maand september contant per les.
 • Pensionklanten voor wie kosten door de Patricia Hoeve zijn voorgeschoten (hoefsmid, ontwormen en dierenarts) moeten deze binnen een week bij Kees betalen.
 • De overeenkomst van pensionstalling dient een opzegtermijn van 1 maand voor beide partijen.
 • Prijsverhogingen worden, indien van toepassing, altijd minimaal 1 maand van te voren, via een nieuwsbrief gecommuniceerd. Alle tarieven staan op de website vermeld.
© Copyright 2024 Patriciahoeve

Realisatie: Sybit - Software op Maat